BEDELL ASKERLK CRET BELL OLDU


16 Ocak 2020 Perembe | 11:52

BEDELL

2020 yl iin bedelli askerlik creti 35 bin 54 TL olarak belirlendi.

Geçen yl yürürlüe giren kalc bedelli askerlik sistemi ile birlikte bedelli askerliin ücreti 33 bin TL olarak belirlenmi ve bu rakamn her yl artaca açklanmt.

33 bin lira olan bedel miktar her 6 ayda bir memur aylk katsays orannca deiecek. 2020 yl için hesap yapldnda bedellinin ücreti 35 bin 54 TL’ye çkt. Bedelli askerlik süresi 30 gün olacak.

Celp dönemlerinde bedelli askerlikten yararlanacak yükümlü says Milli Savunma Bakanl’nca belirlenecek.

2020 yl bedelli askerlie bavuru artlar Milli Savunma Bakanl tarafndan duyuruldu.

Add Comment