Menenjit hastalığı bulaşıcı mı? Menenjit belirtileri ve tedavisi…


Viral enfeksiyonlar menenjitin en yaygın nedenidir, bunu bakteriyel enfeksiyonlar ve nadiren mantar enfeksiyonları peşine düşüp takip eder. Menenjit keza kimyasal reaksiyonlar, hap alerjileri, bazı kanser türleri ve sarkoidoz gibi enflamatuar hastalıklardan da kaynaklanabilir. Peki, menenjit hastalığı bulaşıcı ? Menenjit belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

MENENJİT NEDİR?

Menenjit, beyin ve omuriliği kaplayan koruyucu zarların iltihaplanmasıdır (şişmesidir). Beyni ve omuriliği çevreleyen sıvının bakteriyel veya viral bir enfeksiyonu genellikle şişmeye neden olur. aynı zamanda, yaralanmalar, kanser, bir takım ilaçlar ve diğer enfeksiyon türleri de menenjite niçin olabilir. Menenjitin spesifik nedenini iyi anlamak önemlidir, çünkü çare nedene tabi olarak değişir.

MENENJİT TÜRLERİ

Menenjitin pat diye artı türü bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları;

Bakteriyel menenjit

Meningokok, pnömokok ve hemofilus influenza bakterilerilerinin sebep olduğu menenjit türü.

Viral menenjit

Herpes simplex virüs, enterovirüs, zona, kabakulak, su çiçeği gibi hastalıklara neden olan varicella zoster virüsü ve HIV virüsünün neden olduğu menenjit türüdür.

Verem menenjiti

Fungal menenjit

Mantar kaynaklı menenjit diye de aşina bu tür menenjite yol açan en yaygın mantar çeşitleri; Cryptococcus neoformans, histoplasma capsulatum, coccidioides immitis, blastomyces dermatitidis, ve candida türleridir.

Bakteriyel menenjit hayatı tehdit edebilen bir durumdur ve insandan insana bulaşabilir. Viral menenjit, bakteriyel menenjite tarafından daha zararsızdır, çoğu insan tedaviye ihtiyaç duymadan viral menenjitten kurtulabilir. Tüberküloz menenjiti çok önemli bir hastalıktır ve gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde görülür, çare gerektirir. Fungal menenjit ise nadir görülür ve genelde bağışıklık sistemi düşük olan kimselerde görülür.

Foto: shutterstock

MENENJİT HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Viral ve bakteriyel menenjit bulaşıcıdır. Temas, öksürük, hapşırık yoluyla insandan insana bulaşabilir. Menenjit herkese bulaşabilir, fakat beş yaşın altındaki çocuklarda, 16-25 yaş arası gençlerde ve 55 yaş üstü kimselerde daha sık görülmektedir. İnsanların birbirlerine yakın yaşadığı topluluk bölgelerde sık görülen bir durumdur. Buna alt olarak da yatılı okullarda okuyan çocuklara ve askerlere bulaşma ihtimali daha yüksektir.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erken menenjit belirtileri gribi (influenza) taklit edebilir. Semptomlar birkaç saat içinde veya birkaç gün içinde gelişebilir.

2 yaşından büyük herhangi bir kişide mümkün belirti ve bulgular şunları içerir:

– Baş ağrısı,
– Yüksek alev,
– Boyun tutulması,
– Ense sertliği,
– Mide bulantısı ve kusma,
– Parlak ışığa bakmaktan uzak durma,
– Fikir bulanıklığı,
– Havale,
– Soğuk el ve ayaklar,
– Titreşim,
– Hızlı bitik alıp verme,
– Eklem ve kas ağrıları,
– 2 yaşından minik çocuklarda eksik yemek yeme, yas ya da çok tiz matem, solgun ve benekli bir dış görünüş, kafada bulunan bıngıldağın aşırı gergin ve şiş olması, kaskatı olma.

Foto: shutterstock

Yenidoğanlarda belirtiler

Yenidoğan ve bebeklerde aşağıdaki belirtiler görülebilir.

Bunlar:

– Yüksek alev
– Kesintisiz inleme
– Fazla uyku hali veya çabuk sinirlenme
– Durağanlık ya da halsizlik
– Eksik gıda
– Bebeğin kafasının üstündeki yumuşak noktada (bıngıldak) bir çıkıntı (fontanel)
– Vücudunda ve boynunda sertlik

MENENJİT TEDAVİSİ

Tedavi menenjit tipine bağlıdır.

Bakteriyel menenjit

Akut bakteriyel menenjit anında intravenöz antibiyotiklerle ve bazen kortikosteroidlerle çare edilmelidir. Bu iyileşmeyi sağlamaya ve beyin şişmesi ve nöbetler gibi komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olur.

Antibiyotik ya da antibiyotik kombinasyonu, enfeksiyona neden olan bakteri türüne bağlıdır. Doktorunuz menenjitin belli nedenini belirleyene değin geniş spektrumlu bir antibiyotik önerebilir.

Viral menenjit

Antibiyotikler viral menenjiti tedavi edemez ve çoğu vaka birkaç hafta içinde kendi kendine düzelir.

Hafif viral menenjit vakalarının tedavisi genellikle şunları içerir:

– Yatak istirahati
– Bol sıvı
– Ateşi düşürmeye ve vücut ağrılarını hafifletmeye tezgâhtar olan reçetesiz de satılan ağrı kesici ilaçlar

Doktorunuz beyindeki şişmeyi azaltmak için kortikosteroidleri ve nöbetleri gözden geçirmek için antikonvülsan bir hap reçete edebilir. Bir herpes virüsü menenjitinize niçin olduysa, antiviral bir hap mevcuttur.

Diğer menenjit türleri

Menenjitin nedeni tamamiyle belirlenmiş değilse, doktorunuz neden belirlenirken antiviral ve antibiyotik tedavisine başlayabilir.

Kronik menenjit tedavisi altta yatan nedene dayanmaktadır. Antifungal ilaçlar mantar menenjitini çare eder ve spesifik antibiyotiklerin bir kombinasyonu da tüberküloz menenjiti tedavi edebilir. aynı zamanda, bu ilaçların önemli tabi etkileri olabilir, bu nedenle bir laboratuvar testi nedenin mantar olduğunu doğrulayana dek tedavi ertelenebilir.

Alerjik reaksiyona ya da otoimmün hastalığa alt enfeksiyöz olmayan menenjit kortikosteroidlerle tedavi edilebilir. Bir Takım durumlarda, şart kendiliğinden iyileşebileceğinden çare gerekmez. Kansere tabi menenjitte, spesifik kanser tedavisi gerekir.

İLGİLİ HABERMenenjit hastalığı neden olur?Menenjit hastalığı niçin olur?

Add Comment